10.06.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 12. 6. - 18. 6. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na ZŠ Dobiášova zahájím školní turnaj ve vybíjené (PO 13.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme sledovat zápisy ukrajinských dětí do základních i mateřských škol, které začaly 1., resp. 8. června. Zatímco do 1. tříd ZŠ patrně žádné větší počty dětí nemíří (vypadá to kolem 60), pro mateřské školy jich státní registry ukazují přes 200. A to v žádném případě naše MŠ nepojmou. Pokusíme se tedy zapsat alespoň tzv. předškoláky, kteří by k 1/9/2024 měli nastoupit k základnímu vzdělávání. Samozřejmě platí, že nejprve dokončíme zápis dětí s trvalým pobytem, úředně končí před polovinou června. Vše lze sledovat na zápisových portálech pro (klikněte).

S panem Filipem Zemanem se po čase opět pobavím o pohybových aktivitách dětí v našich mateřských školách (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00). 

Slavnostní přijetí zahraničních hostů v obřadní síni k mezinárodnímu festivalu loutkových divadel Mateřinka 2023. Festival je zcela mimořádnou událostí, která se koná v lichých letech a ukazuje návštěvníkům vysokou úroveň a také důležitost loutkových a alternativních scén (ČT 14.00).

V sídle Libereckého kraje se sejdu s některými krajskými kolegy, abychom diskutovali společné (přesahové) záležitosti města a kraje (PÁ 8.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (příprava školení pro metodiky prevence a letáku pro žáky/rodiče), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.)

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit o letním programu na náměstí či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893).

Zasedá valná hromada Turistického regionu Jizerské hory, kde budeme diskutovat o průběhu sezóny v této destinační agentuře (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zahájení mezinárodního festivalu Mateřinka 2023 (ÚT 16.00).

Imatrikulace žáků budoucí 1. třídy ZŠ Doctrina (ÚT 17.00).

Zakončení mezinárodního festivalu Mateřinka 2023 (SO 15.00).

Zahájení tzv. Šaldovy šňůry v DFXŠ (SO 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města v pozici valné hromady obchodních společností (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (5. 6. - 11. 6. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Červinka (Elset) - kuturní program

V. Herman (Svaz podnikatelů ve stavebnictví) - podpora technické výchovy v ZŠ

Nastavení cookies