11.12.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 12. 12. - 18. 12. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat plány na rok 2023, problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách a rovněž fungování odboru po organizační změně od ledna 2023.

Na ministerstvu vnitra se zúčastním dalšího zasedání pracovní skupiny k regulaci hazardních her na území obecních samospráv obecně závaznými vyhláškami (ST od 10.00). 

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Spolu s dalšími kolegy se potkám s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Laurenčíkovou (PÁ 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023. 

S kurátorkou Jitkou Mrázkovou se pobavíme o výstavním plánu Malé výstavní síně v roce 2023 (PO 13.30).

Zúčastním se slavnostního křtu nové knihy povídek Ireny Eliášové, mojí oblíbené romské spisovatelky (PO 17.00, KVK). Stejně jako k jejím předchozím tiskům jsem i k této knize s radostí napsal úvodní slovo.

S kolegy z odboru dotací a KAM povedeme debatu o možné náplni kulturně-kreativního centra Linserka (ÚT 13.30).

S knihkupcem Martinem Fryčem budu diskutovat o další podpoře programového titulu Živá kultura (ÚT 14.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 18.00).

Přednáška o korupci a politizace veřejné správy pro studenty předmětu Veřejná správa a veřejný sektor FSV UK (ST 18.00).

Premiéra operety Čardášová princezna (PÁ 19.00, DFXŠ).

4. adventní koncert v obřadní síni (NE 13.30).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00) ve funkci valné hromady obchodních společností.

Zasedá zastupitelstvo města (ČT 15.00), kam posílám především návrhy některých dotací.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (5. 12. - 11. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Vrátný (LISTEM 21) - další činnost nadačního fondu

T. Hasil (G300) - Liberec 1968 a další akce

J. Zeronik (Doctrina) - provoz gymnázia a koexistence se ZŠ Sokolovská

Nastavení cookies