09.07.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 11. 7. - 17. 7. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) se budeme v rámci konečné bilance znovu zabývat zápisem ukrajinských školáků do našich ZŠ i MŠ, které se uskutečnily ve čtvrtek 2/6 a 9/6. Dále budeme řešit plán navýšení odlehčovací služby, která pomáhá osobám pečujícím o zdravotně hendikepované, nebo těžce nemocné členy rodiny, a také materiály, které budeme posílat do nejbližší rady města (19/7).

Sejdu se s ředitelkou libereckého hospice, abychom se pobavili o další možné spolupráci s městem (PO 14.00).

S panem Maradou z CEDU bude dále diskutovat o rozvoji žákovských parlamentů na libereckých školách a jejich vzájemném propojování (PO 15.00).

Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně budu obhajovat některá ustanovení naší vyhlášky o regulaci hazardu ve městě (ST od 12.00). Na údajnou diskriminaci vyhlášky přišel úřadu loni na podzim podnět k šetření.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.).

Sejdu se s ředitelem Technického muzea Liberec Jiřím Němečkem, abychom projednali otázky kolem provozu zařízení (ÚT 9.00).

Dále pokračuji na editaci konceptu přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept píše odborný tým, na mě je jazyková redakce. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá komise pro veřejné zakázky, jíž jsem členem (ÚT 15.00).

Svatební obřady (ČT 9.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (4. 7. - 10. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies