09.10.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 10. 10. - 16. 10. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Stejně jako v předchozích dvou týdnech pokračují politická jednání o vzniku nové koalice a vládní většiny ve volebním období 2022 - 2026.

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb k záležitosti uprchlické krize na Ukrajině, abychom si vzájemně sdělili aktuální informace (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

A je to tady! Liberec tento týden na ministerstvu kultury změří síly s dalšími třemi kandidátskými městy (Brno, Broumov, České Budějovice) v 1. kole soutěže o pořadatelství Evropského hlavního města kultury 2028. Náš tým přijde před 12člennou mezinárodní komisí na řadu jako poslední (dle abecedy), a to ve čtvrtek po půl dvanácté dopoledne. Čeká nás 30 minut tzv. volného programu a dalších 60 minut otázek a odpovědí. Vyhlášení postupujících do 2. kola (počet je zcela v momentální režii komise, žádná předem daná pravidla v tomto neexistují) se za naší účasti uskuteční v pátek dopoledne. Držte nám palce!

Prezentaci naší přihlášky s názvem XXX (promiňte, stále je to tajné :)) samozřejmě jako v minulých týdnech podřizuji svůj program: s týmem se sejdeme v pondělí, úterý i ve středu, a to vždy dvoufázově od 13 a od 16 hodin. 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme diskutovat návrh rozpočtu na 2023, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Také další personální zajištění odboru.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Slavnostní zahájení vzdělávacího veletrhu EDUCA WEEK 2022 (PO 9.00).

Prezentace projektu Liberec 2028 na MKČR (ČT od 11.00).

Vyhlášení výsledků 1. kola o titul EHMK 2028 na MKČR (PÁ od 10.30).

 

Před schválením

Zasedá rada města, poslední na půdorysu koalice 2018 - 2022, kam posílám jen materiály operativní povahy (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (3. 10. - 9. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Červinka (Elset) - zajištění a rozsah adventních trhů

F. Zeman (Sportkids) - pohybová výchova v MŠ

 

Nastavení cookies