Komise dopravní

Tajemník:

Romana Kozáková
tel.: 485 243 443
e-mail:
kozakova.romana@magistrat.liberec.cz

Předseda: Ing. Martin Čulík
e-mail:
Místopředseda: Jaroslav Šrajer
e-mail:
Členové: Jiří Čeček
e-mail:
  Ing. Dana Fialová
e-mail:
  Vlastimil Koza
e-mail:
  Tomáš Kysela
e-mail:
  Pavel Matějka
tel.: 605 120 072
e-mail: pavelmatejka@post.cz
Ing. Urban Ocilka
e-mail:
Ing. Pavel Šulc
e-mail: