31.07.2012
Radim Stanka

41.2 změna územního plánu