26.08.2016
Jan Král

Evidence černých skládek odpadů

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Evidence černých skládek odpadů.

3. Základní informace k životní situaci

Černé skládky odpadů v k. ú. Liberec (s výjimkou k. ú. Vratislavice nad Nisou) a dále v k. ú. samostatných obcí Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most a Stráž nad Nisou řeší Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo zjistí založení černé skládky odpadů.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámením (písemně, ústně, telefonicky, elektronicky) na Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, Frýdlantská 183, 460 01 Liberec, 2. patro, č. dveří 216 - 218. Úřední hodiny: 8,00 – 17,00 hodin pondělí a středa, 8,00 – 16,00 hodin úterý a čtvrtek, 8,00 – 14,00 hodin pátek.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy s vyznačením skládky.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

---

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

---

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo oznámil založení černé skládky, požádá, je Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tento podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

---

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (právnické a podnikající fyzické osoby).

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (právnické a podnikající fyzické osoby).

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (fyzické osoby).

16. Jaké jsou související předpisy

---

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění může obec uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud tato osoba odloží věc mimo vyhrazené místo (tzn. i založí černou skládku).

Podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku.

19. Nejčastější dotazy

Kdo je povinen odstranit černou skládku odpadu?

Vlastník pozemku. Pokud je zjištěna na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Liberec, její odstranění zajišťuje Odbor ekologie a veřejného prostoru MML.

Je-li znám původce nelegální skládky, je možné mu nařídit její odstranění?

Jedná-li se o fyzickou osobu, nikoliv. Té lze uložit pouze pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku. Jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, lze uložit povinnost odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí.

20. Další informace

---

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Neudržování čistoty na pozemku jeho vlastníkem nebo uživatelem tak, že dojde k narušení vzhledu obce - lze uložit pokutu jak fyzické osobě (dle zákona č. 200/1990 Sb.), tak i právnické nebo podnikající fyzické osobě (dle zákona č. 128/2000 Sb.).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

Kontaktní osoba

Ing. František Russig.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 3. 2010.

Popis byl naposledy aktualizován

12. 3. 2010.

Datum konce platnosti popisu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.