11.08.2015
neschváleno

Pečovatelská služba

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Pečovatelská služba

4. Základní informace k životní situaci

  • Jedná se o typ sociální služby, kterou poskytuje Statutární město Liberec prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. Služba je poskytována jednak v terénu a dále v domech s pečovatelskou službou na území Liberce, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Služba je vykonávána dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Výše úhrad za služby je schvalována Radou města Liberec a ceny jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb. a  prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
  • Účelem služby je, aby lidé co nejdéle mohli setrvat  ve svém přirozeném prostředí při zachování či zlepšení kvality života.

                        

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Služba je poskytovaná občanům města Liberce, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, či zdravotního postižení vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Objednání služby: na základě písemné žádosti je provedeno šetření sociálním pracovníkem poskytující organizace. Dále je s žadatelem uzavřena písemná smlouva na odběr služeb.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 •     Odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje 108,Liberec 3,

           adresa pro korespondenci : Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 460 59

           Mgr. Pavel Kalous   -   vedoucí odboru    -   tel. 485 243 184

 

 •     sociální službu provozuje Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace – Krejčího 1172, Liberec 6, 460 06

         Bližší informace o všech službách    www.czasp.cz

 1. okrsek  Zelené Údolí- nová výstavba -Krejčího č.1172 -odpovědná vedoucí Danuše Šepsová– tel. 480990122 - sepsova@czasp.cz
 2. okrsek Ruprechtice – Borový Vrch 1031, Liberec 14 –odpovědná vedoucí Ing. Jaroslava Gratiasová – tel. 485123666 – gratiasova@czasp.cz
 3. okrsek Zelené Údolí – Burianova 969, Liberec 6 – odpovědná vedoucí Jana Zikmundová – tel. 485133243 – zikmundova@czasp.cz

 •   Další pečovatelské služby na území Liberce poskytují tyto organizace:

    2.  Diakonie Beránek – občanské sdružení

         Konopná 776/10, Liberec 14, 463 12

        web: http://diakonie.jblbc.cz, e-mail: diakonie.lbc@jblbc.cz

    

    3. Diecézní charita Litoměřice, charitní pečovatelská služba

        Markova 299/4, Liberec 14

        web: www.dchltm.cz , e-mail: chos.liberec@volny.cz 

    

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Postačuje vlastní žádost.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Výše úhrad  za služby je schvalována Radou města Liberec a ceny jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
 • Ceník služeb naleznete na http://www.czasp.cz/formulare.html.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar:   Odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitní

Kontaktní osoba 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

Popis byl naposledy aktualizován

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace