19.10.2015
neschváleno

Byty - žádost o přepis přechodného nájemního práva-životní situace

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

                    Byty – žádost o přepis při přechodu nájemního práva

 

4. Základní informace k životní situaci

V případě úmrtí nájemce, nebo trvalého opuštění domácnosti, může požádat osoba sdílející společnou domácnost o přechod nájemního práva. Osvědčení o přechodu nájmu bytu vydává SML.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osvědčení přechodu nájmu bytu žádá od pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
 • Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.
 • Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti s nájemcem netrvalo tři roky.
 • Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.
 • Totéž platí i v případě, jestliže nájemce opustí trvale společnou domácnost.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje č.p. 108 (bývalá budova Uranu), 2. patro

       

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o osvědčení přechodu nájmu bytu je nutno předložit:

 1. žádost o vydání osvědčení /formulář/,
 2. občanský průkaz žadatele a jeho manžela /manželky/,
 3. v případě úmrtí úmrtní list nájemce,
v případě opuštění společné domácnosti nájemcem se původní nájemce dostaví s občanským průkazem a potvrzením o odhlášení od správce domu /osobní
 1. návštěvu lze nahradit prohlášením nájemce o trvalém opuštění společné domácnosti s úředně ověřeným podpisem,
 2. doklad, na jehož základě nájemce byt užíval,
 3. výpis z evidenčního listu od správce domu,
 4. potvrzení správce domu, že nejsou dluhy na nájemném,
 5. žádá-li o osvědčení vnuk /vnučka/, předloží rodný list.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti k vyzvednutí na oddělení humanitním

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Způsob přechodu nájemního práva se řídí dle občanského zákoníku.

 

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Popis byl naposledy aktualizován

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.