04.07.2018
Petra Seifertová

Číslo 992, statutární město Liberec

Výpis usnesení č. 164/2018 z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 28. 6. 2018 -  souvisí s dokumentem č. 957

Dokument