06.12.2018
Petra Seifertová

Číslo 1823, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2019 - pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení - silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec

Dokument