06.11.2018
Petra Seifertová

Číslo 1692, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Marcela Danyiová

Dokument