17.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1403, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Jan Baláž

Dokument