17.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1401, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Eva Pichlová

Dokument