14.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1388, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Oznámení - zahájení řízení o vyřazení části komunikace ze sítě místních komunikací - část ulice U Jezu na pozemcích p. č. 4035/23 a 5830/4 k. ú. Liberec

Dokument, Snímek