13.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1383, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí o umístění stavby - Ulice Broumovská - parkoviště, SO 101 - Zpevněné plochy, SO 401 Veřejné osvětlení - statutární město Liberec

Dokument