10.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1362, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Vodovodní řad "V" v páteřní komunikaci a řad "A", vodovodní přípojky v rámci akce "Rekonstrukce páteřní komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 40 RD + BD Dlouhý Most" - Václav Škoda, Květa Škodová, Přemysl Škoda, v zastoupení Květa Škodová

Dokument