03.09.2018
Kateřina Hartová

Číslo 1323, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Souhlas - odstranění stavby "Lbc, H.Hanychov Hraběcí - AlFe do kNN - demontáže stávajícího vrchního vedení NN v ulicích Hraběcí, Světelská, Železničářů a U Pily, včetně vrchních přípojek závěsnými kabely" - ČEZ Distribuce, a.s.

Dokument