13.09.2017
Petra Seifertová

Číslo 1296, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Antonín Hotař

Dokument