09.08.2018
Jana Reltonová

Číslo 1188, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu - Božena Kurillová

Dokument