09.08.2018
Jana Reltonová

Číslo 1186, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu - Jan Baláž

Dokument