02.08.2018
Jana Reltonová

Číslo 1132, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení "Vodovodní řad "V" v páteřní komunikace a řad "A", vodovodní přípojky v rámci akce "Rekonstrukce páteřní komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 40 RD + BD Dlouhý Most" - Václav Škoda, Květa Škodová, Přemysl Škoda

Dokument