03.01.2019
Petra Seifertová

Číslo 9, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci na rok 2019 - Fond vzdělávání

Dokument