08.10.2018
Petra Seifertová

Číslo 1515, statutární město Liberec

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 27. 9. 2018

Dokument