13.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1387, statutární město Liberec

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 6. 9. 2018

Dokument