12.10.2018
Petra Seifertová

Číslo 1558, statutární město Liberec zastoupené - Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 425/1, Liberec 1, příspěvková organizace

Záměr pronájmu objektu - p. p. č. 1673 v k. ú. Ruprechtice

Dokument 1, Dokument 2