06.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1344, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků na ŘSD ČR - k. ú. Růžodol I

Dokument