10.08.2018
Petra Seifertová

Číslo 1193, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr zemědělského pachtu pozemku p. č. 431/10 v k. ú. Machnín, záměr pronájmu části pozemku p. č. 2465/2 v k. ú. Liberec, pozemku p. č. 583/3 v k. ú. Starý Harcov, záměr pachtu a výpůjčky části pozemku p. č. 1856 v k. ú. Starý Harcov, části pozemku p. č. 29/1 v k. ú. Machnín, pozemek p. č. 533/1 v k. ú. Františkov u Liberce, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2728/2 v k. ú. Liberec

Dokument