07.08.2018
Petra Seifertová

Číslo 1172, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1979/1, k. ú. Vesec u Liberce

Dokument