30.07.2018
Jana Reltonová

Číslo 1107, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Projekt prodeje - převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - pozemek p. č. 970/8 v k.ú. Starý Harcov

Dokument