23.07.2018
Jana Reltonová

Číslo 1088, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků (budoucí prodej) p. č. 76/36 část - ostatní plocha - zeleň o výměře cca 169 m2 v k. ú. Nové Pavlovice, obec Liberec

Dokument