23.07.2018
Jana Reltonová

Číslo 1084, Statutární město Liberec, zastoupené: Základní školou, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor v k.ú. Františkov u Liberce

Dokument