14.01.2019
Petra Seifertová

Číslo 54, Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Dražba - Simona Prostředníková

Dokument