Oddělení informatiky a řízení

Jakub Stodůlka

referent oddělení informatiky a řízení procesů
pověřený vedoucí oddělení informatiky a řízení procesů
Tel.: 48 524 3117
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 2

Oddělení informatiky a řízení

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 48 524 3116

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hynčicová Hana referent oddělení informatiky a řízení procesů informační systém MML nám. Dr. E. Beneše 1 2 48 524 3224
Reltonová Jana referent oddělení informatiky a řízení procesů informační systém MML nám. Dr. E. Beneše 1 2 48 524 3779
Stodůlka Jakub referent oddělení informatiky a řízení procesů Pověřený vedoucí oddělení, informační systémy MML nám. Dr. E. Beneše 1 2 48 524 3117
Trebická Ivana referent oddělení informatiky a řízení procesů Informační systém MML nám. Dr. E. Beneše 1 2 48 524 3116
POPIS ČINNOSTI

Oddělení informatiky a řízení procesů se stará o fungování a rozvoj informačního systému Magistrátu města Liberec a také mapuje procesní postupy při výkonu správních činností na MML.

A) Samostatná působnost

1. komplexně administrativně zajišťuje agendu informačních systémů MML; je garantem fungování informačního systému MML;

2. vytváří koncepci rozvoje a změn informačních systémů MML; organizuje jejich realizaci;

3. za MML spolupracuje s centrálními orgány při tvorbě celostátních informačních systémů veřejné správy a e-governmentu;

4. podílí se na technickém vytváření elektronických komunikačních vazeb mezi MML a veřejností (SMS kanály, internet, portály atd.), jakož i  na využití informačních technologií pro vzdělávání pracovníků MML a  ověřování jejich znalostí;

5. zajišťuje technické podmínky pro datovou a hlasovou konektivitu budov MML;

6. ve spolupráci s ostatními útvary MML se podílí na koncepci rozvoje geografických informačních systémů a jejich realizaci;

7. zajišťuje agendu tiskových a kopírovacích služeb a její provázanost s informačním systémem MML;

8. mapuje procesní postupy při výkonu správních činností na MML, tajemníkovi MML navrhuje jejich zefektivnění s cílem zajistit maximální přehlednost, efektivitu a hospodárnost postupů;  podílí se na tvorbě procesních manuálů.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.