Oddělení humanitní

Bc. Dana Morcová

vedoucí oddělení humanitního
Tel.: 48 524 3184
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 22

Oddělení humanitní

Telefon: 485 244 981

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Beková Kateřina kontaktní sociální pracovník 1. máje 108/48 17
Benešová Lucie kontaktní sociální pracovník 1. máje 108/48 17
Háková Pavlína referent sociálních služeb fond zdraví a prevence, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních 1. máje 108/48 16 48 524 4982
Janíčková Miroslava referent sociálních služeb 1. máje 108/48 23 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer strategického plánování sociálního začleňování 1. máje 108/48 16 48 524 4965
Bc. Kopová Veronika právní specialista oddělení humanitního pohledávky, exekuce 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Kotková Bronislava referent oddělení humanitního nájemní smlouvy, humanitní komise 1. máje 108/48 20 48 524 4964
Macková Lucie referent oddělení humanitního SIPO, změnové listy, ukončení nájmů 1. máje 108/48 19 48 524 4967
Bc. Medek Vladimír metodik - sociální pracovník 773 772 688
Sobotková Michaela referent oddělení humanitního zúčtování služeb nájemného 1. máje 108/48 18 48 524 4961
Mgr. Sochůrková Adéla referent sociálních služeb 1. máje 108/48 16 48 524 4969
Virágová Anita asistent prevence kriminality (projekt APKvL) 1. máje 108/48
POPIS ČINNOSTI

Cílem činnosti oddělení humanitního je koordinace a podpora sociálních služeb v libereckém regionu včetně aktivit v oblasti prevence a sociálních věcí v rámci komunitního plánování a prostřednictvím fondu zdraví a  prevence.

Usměrňuje činnost zdravotních a sociálních příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Zajišťuje poskytování bytů a přístřeší prostřednictvím humanitní komise a kompletní administrativní správu městského bytového fondu, včetně smluvních vztahů s nájemníky bytů a kontroly nakládání s byty.

 Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti podle zákona č. 273/2001Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů v platném znění.