Oddělení provozu a správy budov MML

Bc. Jaroslav Anděl

vedoucí oddělení provozu a správy budov
Tel.: 48 524 3756
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 9

Oddělení provozu a správy budov

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 756

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dlask Rudolf domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 773 774 366
Pokorná Monika referent oddělení provozu a správy budov správa majetku, inventarizace, rozpočet nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3772
Poulová Radka referent oddělení provozu a správy budov správa budov, rozpočet, pronájmy zasedacích místností nám. Dr. E. Beneše 1/1 9 48 524 3773
Richter Jan domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 724 293 382
Rousová Hana uklízečka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Seibert Marcel referent oddělení provozu a správy budov technická správa budov MML nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3775
POPIS ČINNOSTI

Oddělení provozu a správy budov komplexně zajišťuje provoz MML po stránce technické.

 

A) Samostatná působnost

 1. komplexně zajišťuje provoz magistrátu po stránce technického zabezpečení;
 2. komplexně spravuje všechny budovy v majetku SML, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, realizuje jejich údržbu, opravy, revize, investice i rozvoj;
 3. garantuje péči o památkový charakter těchto budov;
 4. zajišťuje revize velkého rozsahu budov magistrátu (EZS, EPS, hromosvod, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 5. zajišťuje drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů
 6. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 7. vykonává veškeré činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužící potřebám magistrátu;
 8. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, zajišťuje podklady pro projektovou přípravu rekonstrukcí budov magistrátu;
 9. provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;
 10. zajišťuje likvidaci pojistných událostí v rámci svěřených nemovitostí;
 11. zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov MML;
 12. spolupracuje při pořádání akcí SML;
 13. zajišťuje koordinované zásobování prostor magistrátu nábytkem, včetně jeho výměn, oprav, inventarizace a likvidace;
 14. podílí se na technickém zabezpečení voleb a referend;
 15. zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení, 
 16. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 17. zajišťuje přípravu zasedacích místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

B) Přenesená působnost
nevykonává

 

Dokumenty odboru

Aktuality odboru

04.01.2010

Návštěvníci magistrátu si budou moci prohlédnout nejstarší zvon Liberce

Málokdo asi tuší, že nejstarší liberecký zvon nevisí na žádném ze zdejších kostelů, ale na zadní stěně liberecké radnice. Na počátku 17. století jej pravděpodobně vytvořil žitavský lijec Georg Wildt, který v té době odlíval zvony pro redernská panství v Liberci a Frýdlantě...
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.