MML UPUP - Žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem

Žádost se musí vždy podávat u obce, pro kterou se má územní plán měnit! K žádosti je nutné přiložit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém příslušný orgán ochrany přírody uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Příslušným orgánem ochrany přírody může být v závislosti na místní příslušnosti Krajský úřad Libereckého kraje, Ministerstvo životního prostředí, Správa CHKO Jizerské hory nebo Správa CHKO Lužické hory. Stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (na území CHKO bude příslušným orgánem vždy příslušná správa CHKO a k tomu ještě Krajský úřad Libereckého kraje nebo Ministerstvo životního prostředí) je nutné následně předat Krajskému úřadu Libereckého kraje jako příslušnému úřadu, který vydá stanovisko k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle § 55a písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

K žádosti je nutné přiložit i obsah změny, který byl Krajskému úřadu Libereckého kraje jako příslušnému úřadu.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.