15.09.2022

Proběhl šestý ročník odpadového dne

I přes nevlídné počasí si na další ročník Dětského odpadového dne v parku v Budyšínské ulici děti cestu našly.

Letošní šestý ročník Dětského odpadového dne, který se tradičně koná v parku v Budyšínské ulici nad Tržním náměstím, byl velmi poznamenán nevlídným počasím, které akci předčasně ukončilo. I přesto se na místo v dopoledních hodinách vydala spousta dětí zejména z místních mateřských školek, které pod dohledem vychovatelek ukázaly své velmi dobré vědomosti o základním třídění využitelných složek komunálního odpadu a zároveň si svůj obzor hravou formou dále obohatily. 

Všechny děti se tak dověděly, co se s odpadem po odložení do popelnice děje a jaké nové věci se z něj dají vyrobit. Prostřednictvím mnoha úkolů, soutěží a zábavy získaly děti nejen potřebné znalosti, ale odnesly si i drobné ceny. Bohužel počasí nedovolilo nainstalovat obří nafukovací skákací atrakce v podobě skluzavky či skákacího hradu. Naopak využity mohly být koloběžky nebo speciální šlapací vozidla z popelnic. 

Do akce se tradičně zapojily společnosti a kolektivní systémy, s nimiž statutární město Liberec spolupracuje. Patří mezi ně společnosti Asekol a.s., Dimatex CS spol. s r.o., Elektrowin a.s., EKO-KOM a. s., FCC Liberec s.r.o. O technické zajištění akce se postaraly Komunitní práce Liberec o.p.s. a Technické služby města Liberce p.o.

Všem návštěvníkům i zapojeným společnostem děkujeme za účast a zase za rok na viděnou.

Jak vypadaly předchozí ročníky?

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Nastavení cookies