16.07.2020

Opravy plastik a památníků

Do gesce odboru ekologie a veřejného prostoru spadají kromě jiného i obnovy plastik, památníků a jiných sochařských či drobných architektonicky hodnotných děl.

Naposledy byla například v červnu opravena drobná socha medvídka ze Zahrady vzpomínek, která byla přesunuta před několika lety z původního umístění u ZOO Liberec. V roce 2018 byl kompletně návštěvníky oblíbený medvídek restaurován, protože jeho stav byl shledán havarijním. Z medvídka se postupně uvolňovaly fragmety betonu a byl pokryt značnou vrstvou organických nečistot a depozitů.

V roce 2019 se medvídek stal dvakrát terčem vandalů, byl povalen a byla mu ulomena přední packa.

Po opravě a konzervaci byl v letošním roce restaurátorem usazen a pevně spojen se zemí, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému převrácení a destrukci. Doufáme, že malým i velkým návštěvníkům Zahrady vzpomínek tak i nadále bude dělat společnost po další roky.

V brzké době bude muset také být opraven Památník obětem komunismu (známé “zrcadlo“), který je ústředním motivem parku v Jablonecké ulici. Bohužel došlo zřejmě neznámými vandaly k poškození jednoho ze skel památníku a to tak bude muset být kompletně vyměněno.

V neposlední řadě nyní v srpnu dojde také k opravě bývalého vstupu do ZOO, který je nyní v havarijním stavu. Počátky zoo koutku založeného ornitologickým spolkem a postaveného v libereckých Lidových sadech jsou datovány okolo roku 1904. Zoo koutek se později rozrostl o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří.

Vstupní portál byl postaven v průběhu funkčního období ředitele Ericha Sluwy, zakladatele liberecké ZOO. Jedná se o mimořádnou ukázku tehdejší drobné funkční architektury dotvářející charakter promenádní Masarykovy ulice, která patří k nejhodnotnějším částem městské památkové zóny.

S ohledem na historickou hodnotu portálu provede opravu restaurátor, přestože jako jednodušší řešení se na první pohled jeví ho zbourat a vystavět znovu. V průběhu měsíce srpna tak proběhne oprava samotného  vstupního portálu, na podzim 2020 nebo na jaře 2021 s ohledem na finanční prostředky proběhne instalace nápisu, který kdysi vítal návštěvníky zoo koutku.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.