22.02.2021

Díky schválené dotaci vybuduje město v Kateřinkách u Liberce vrt se zásobníkem vody

Na základě komunikace p. náměstka Mgr. Šolce se zástupcem obyvatel místní části Kateřinky u Liberce proběhlo již v roce 2018 jednání ohledně řešení nedostatku pitné vody pro obyvatele v této městské části.

Místní obyvatelé jsou odkázáni na svoje vlastní studny, zásobování vodou je tedy individuální a v blízké době se zde realizace „klasického“ vodovodu neplánuje z důvodu enormních investičních nákladů. Reálnou možností, kterou je možné provést i z finančního hlediska, je zřízení „komunitního“ odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města. Proto byl na základě průzkumu vybrán pozemek u místního hřiště, kde bude vystrojen vlastní vrt, od kterého povede potrubí do odběrného místa vody.

Celou popisovanou akci lze rozdělit do dvou logických celků. Prvním je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, přičemž toto bude realizováno ještě v letošním roce. Druhou navazující částí bude vybavení vrtu odběrným místem vody, napojením na elektřinu, oplocení vrtu, zřízení zásobníku vody – „vodojemu“, instalování zařízení na měření množství odebíraných vod. Toto bude provedeno zřejmě až v roce příštím, neboť stále v této věci probíhá povolovací řízení, jednání se správci technické infrastruktury atd.

Město Liberec na tuto akci podalo  žádost o dotaci do Státního fondu životního prostředí ČR, Tato žádost byla ze strany SFŽP schválena. Město tak získá finanční podporu ve výši 80 % z předpokládaných nákladů. Věříme, že alespoň tímto malým krokem pomůžeme s řešením nedostatku vody v Kateřinkách.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.