26.10.2020

Arboristické zásahy na dřevinách v libereckých parcích

Odbor ekologie a veřejného prostoru zajišťuje koncepční zásahy do veřejné zeleně a zásahy většího rozsahu do ucelených systémů sídelní zeleně v Liberci jako jsou plochy parků, a to nad rámec běžné údržby zeleně, kterou vykonává spol. TSML p. o.

V rámci této agendy odbor EP zajistil zpracování dendrologických posouzení dřevin u tří centrálních parků a na základě těchto posudků byla nyní na parkových plochách prováděna konkrétních opatření. V současné době je již dokončeno arboristické ošetření stromů v parku při ulici Jablonecká. V rámci akce bylo arboristickou firmou ošetřeno 39 stromů, dále zde byly instalovány dynamické vazby a tři stromy jsou vzhledem k jejich zhoršenému zdravotnímu stavu káceny.

Ošetření dřevin nyní probíhá též v parku mezi ulicemi Budyšínská a Ruprechtická, kde dojde k ošetření 143 stromů, instalaci statických a dynamických vazeb a ke kácení 13 kusů stromů se sníženou vitalitou. Součástí prací budou také drobné pěstební zásahy ve formě výchovných řezů mladých stromů.

V neposlední řadě byly v polovině měsíce září ošetřeny také dřeviny v zámeckém parku, který sice město nevlastní, ale má tento prostor od majitele zámku ve výpůjčce. S ohledem na velký pohyb osob i v době konání Anifilmu bylo v rámci zámecké zahrady ošetřeno 18 ks dřevin. Celý park byl navíc před zahájením festivalu výrazně upraven pracovníky Komunitních prací Liberec, o.p.s. 

Celkem tak došlo nebo ještě do konce měsíce listopadu dojde k ošetření rovných 200 ks dřevin ve třech největších parcích v centrální části Liberce.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.