Fond zdraví a prevence

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Statut Dotačního fondu SML

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu zdraví a prevence

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na jediný správný způsob podání žádosti o dotace - ZDE!

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 3

Formulář - Vyúčtování dotace z dílčího Fondu zdraví a prevence

 

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1. Jan Svatoš - předseda
2. Robert Prade - místopředseda
3. MUDr. Jiří Vytiska
4. MUDr. Kateřina Absolonová
5. Lenka Šiftová
6. MUDr. Jiří Chalupa
7. MUDr. Rosenbergová Milada

   

Tajemník fondu:

Pavlína Háková
(Odbor školství a sociálních věcí - oddělení humanitní)