25.06.2020
Jana Kodymová

Vedení města přichází s řešením v převodu spoluvlastnických podílů bytů na družstevníky

Návrh postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberce v bytových domech předkládá do dnešního jednání zastupitelstva vedení města (SLK a ANO). Navržený postup se týká výhradně družstevního bydlení, nikoliv bytů vlastněných společně se soukromou firmou Interma BYTY, a. s.

Pro družstevníky máme finančně nejvýhodnější řešení, které spočívá v nabytí bytů do osobního vlastnictví, převodu podílu přímo konkrétně na ně a nikoliv na družstva a zároveň za nižší cenu než je daň, kterou by družstevníci museli platit za bezúplatný převod nebo za převod v hodnotě jedné koruny,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.

Daňové zatížení v tomto případě vychází v průměru 200 000 Kč na jeden byt. Tomu chce vedení města zabránit. Přichází tedy s návrhem cenově nižší varianty převodu podílů více jak tisícovky bytů přímo na družstevníky. „Smlouvy o převodech budou uzavírány s družstevníky na základě společné dohody a v termínu, který si sami družstevníci určí. Jde o bezpečnou cestu, která družstevníkům zajistí do budoucna právní jistotu nezpochybnitelnosti smluv a  nabytí bytové jednotky do osobního vlastnictví,“ popisuje dále primátor Jaroslav Zámečník.

Člen Rady města Liberce Michal Hron vypracuje, ve spolupráci s právní kanceláří, přesná pravidla převodu spoluvlastnických podílů města přímo jednotlivým družstevníkům. Návrh těchto pravidel pak projednají liberečtí zastupitelé. „Michal Hron prověří postup jiných měst k převodu jejich spoluvlastnických podílů, připraví návrh pro stanovení ceny a dalších podmínek převodu a projedná je s bytovými družstvy,“ říká Jaroslav Zámečník.

Vedení města Liberce se opakovaně setkalo se zástupci bytových družstev a představilo návrh o společném postupu. „Chceme se přiblížit postupu v Plzni nebo Jablonci nad Nisou, to znamená převádět městské podíly na jednotlivé družstevníky tak, abychom neporušili tzv. nedovolenou veřejnou podporu a budeme hledat cenu, která přinese družstevníkům nejmenší finanční zátěž a zároveň nebude odporovat zákonům,“ komentuje primátor Jaroslav Zámečník.

Jde o tato bytová družstva: Stavební bytové družstvo A+G Stadion, Liberecké bytové družstvo Stadion, Bytové družstvo ZÚ ALFA, Bytové družstvo ZÚ BETA, Bytové družstva ZÚ GAMA, Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ, Bytové družstvo VLNAŘSKÁ, Bytové družstvo STARÝ HARCOV, Bytové družstvo SPEKTRUM a Bytové družstvo LB TYRŠOVA.

Připomeňme, že celý problém vznikl v letech 1997 až 2007, kdy v Liberci postupně probíhala výstavba bytových domů, pro niž radnice využila možnost získat dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. K výstavbě se tehdy město spojilo vždy s některým soukromým investorem, obvykle bytovým družstvem, s nímž uzavíralo smlouvy o sdružení prostředků pro jednotlivé investice.

Podle těchto smluv se město po dokončení výstavby stávalo spoluvlastníkem jednotlivých domů ve výši 51% podílu. Do smluv zástupci města zapracovali závazek, že po uplynutí 20 let město svůj podíl převede na druhého spoluvlastníka – a to bezúplatně, případně za symbolickou jednu korunu,“ popisuje primátor města Jaroslav Zámečník.

Problém s více než tisícovkou bytů v domech, které před dvaceti lety vybudovalo město společně s bytovými družstvy, se blíží řešení. K němu je ale potřeba najít právně konformní postup, který vyloučí jakékoli případné zpochybňování v budoucnu. Družstevníci o své byty nepřijdou. Jen je nutné dodržovat zákon.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.