21.12.2017
Jan Král

Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy města Liberec

Statutární město Liberec vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (na základě usnesení č. 314/2017 zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2017).

 

Tato vyhláška upravuje:

a) obsah technické mapy města,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, nebo jiných podkladů v případech, kdy se geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nezpracovává.

S ohledem na zapojení statutárního města Liberec do projektu Digitální technické mapy Libereckého kraje (DTM LK) bude prováděno vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec číslo 4/2017 o vedení technické mapy města. Na základě této vyhlášky a § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je nutné doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM LK. Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“.

Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby - ZSPS) je proto nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec číslo 4/2017 o vedení technické mapy města.

Postup pro stavebníky (vlastníky staveb) při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby:

1. Objednat u geodeta pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM LK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“
2. Převzít od geodeta „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“
3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby
Další informace k digitální technické mapě statutárního města Liberec (včetně obecně závazné vyhlášky a technické dokumentace s ní související) naleznete na mapovém portále statutárního města Liberec na webové adrese: http://www.liberec.cz/mapy/ (v sekci digitální technická mapa města)

Technická mapa je mapovým dílem velkého měřítka s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřujícím jejich aktuální skutečný (fyzický) stav (tj. skutečná poloha budov, plotů, vjezdů na pozemky, povrchových znaků, chodníků, obrubníků, zeleně, lamp veřejného osvětlení, dopravního značení…) včetně výškových poměrů včetně zákresu inženýrských sítí a přípojek k jednotlivým stavbám. V technické mapě města jsou shromažďovány informace, které nejsou jinde zaznamenány a bez vydané obecně závazné vyhlášky často ani nevznikají. Technická mapa se tímto tedy stává jedinečným a nenahraditelným zdrojem informací o území. Technická mapa je mapové dílo, v němž se potkávají a uchovávají informace získané zejména geodetickým měřením v rámci projekčních a stavebních prací. Dílo, v němž můžete vedle sebe vidět data obcí, velkých společností i občanů. Na rozdíl od katastrální mapy, která slouží k evidenci majetkoprávních vztahů, zachycuje skutečný stav v terénu.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.