13.07.2020
Jana Kodymová

Lidé přišli říct, jak by chtěli, aby vypadalo okolí Tajchu

V závěru června měli obyvatelé příležitost zúčastnit se komentované prohlídky v okolí Veseckého rybníku a navazujícího plánovacího setkání s veřejností.

Večernímu programu předcházelo celodenní dotazníkové šetření. Vlastního plánovací setkání se účastnilo 25 lidí. Během dne bylo osloveno 60 lidí Dotazníky vyplnilo 73 lidí v termínu. Cílem dne organizovaného Kanceláří architektury města Liberce (KAM) bylo informovat obyvatele o připravovaných záměrech v okolí tzv. Tajchu a především získat podněty, které se propíší do zadání studie okolí Veseckého rybníku. KAM ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru koordinuje přípravu projektu tak, aby navazoval na záměr odbahnění rybníku a opravy hráze, která spadá pod Povodí Labe. Hlavním bodem večerního programu byla diskuse nad hodnotami, problémy a potřebami zúčastněných v okolí rybníku.

Na vlastní plánovací setkání s veřejností, kterého se účastnil primátor města Jaroslav Zámečník, vedoucí odboru Kanceláře architektury města Jiří Janďourek, pracovníci Kanceláře architektury města a architekti ze studia IUCH architektura dorazilo 40 lidí. „Přítomní se rozdělili do dvou pracovních skupin, kde byly pod vedením mediátorů diskutovány hodnoty území. To znamená, co je pro obyvatele důležité, co je potřeba chránit a dále rozvíjet, dále také problémy území, tedy co nefunguje, co by potřebovali obyvatelé zlepšit a nakonec potřeby. V závěru diskuse ohodnotili přítomní hodnoty, problémy a potřeby, které pro ně mají největší důležitost," popisuje vedoucí odboru Kancelář architektury města Jiří Janďourek.

Místní si cení a stojí o zachování krajinného charakteru, mokřadů i drobných přírodních prvků (např. kosatců, vzrostlých “deštníkových” stromů tvarovaných místním patriotem panem Steinerem), vyzdvihli přírodní koupání, klid, blízkost lesa, pobytovou louku. Jako významný problém označili automobilovou dopravu osobních i nákladních automobilů, parkování v letních měsících na louce i v blízkosti vody, chybějící toalety, veřejné osvětlení a odpadky, které zůstávají po návštěvnících. Od úprav očekávají minimální zásah do přírody, uvítali by uživatelsky přiměřenější přístup do vody, lepší a častější údržbu odpadkových košů, dostupné hygienické zázemí i osvětlení. Kompletní vyhodnocení společně s přílohou sumarizující dotazníkové šetření naleznete pod tímto textem v příloze. V průběhu prázdnin vznikne studie veseckého okolí, která bude podkladem pro koordinaci záměrů s Povodím Labe a veřejnosti bude představena na podzim.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas i za pomoc při stavění zázemí, které nás v závěru večera uchránilo před deštěm a přejeme příjemný letní dny. 

Kancelář architektury města

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.