12.06.2024
Jan Král

Chcete pomoci zlepšit vaši čtvrť? Zapojte se do místní komise

Místní komise jsou poradní orgány rady města pro rozvoj částí Liberce, které nyní nahrazují dřívější roli osadních výborů.

Pokud se chcete stát členem místní komise, vyplňte prosím formulář.

„Žádné město se neobejde bez aktivních občanů se zájmem o své okolí. Liberec není výjimkou a dlouhé roky se tito lidé sdružovali v osadních výborech. Na kontě mají celou řadu úspěchů – upozornění na různé nedostatky, návrhy řešení spolu s asistencí při nápravě, dobrovolnické práce, komunitní akce a mnoho dalšího. To vše činili zcela zdarma pouze s nadšením pro život ve své čtvrti. A za to jim patří velký dík. Nyní roli osadních výborů nahradí místní komise,“ říká městský zastupitel Lukáš Hájek a zve všechny občany města do nově vznikajících komisí.

  • Forma komisí dává oproti dosavadním výborům možnost seznámit se s materiály vedení města dříve. Členy se navíc mohou stát třeba i cizinci s trvalým bydlištěm.
  • Komise budou například sestavovat seznamy investičních priorit nebo se budou seznamovat s rozpočtem města.
  • Důležitou novinkou je vznik Fondu místních komisí, jehož využití budou moci komise navrhovat. Právě místní se tak budou moci rozhodnout, zda chtějí nové kontejnerové stání, lavičku nebo spíše skluzavku na hřišti. Peníze na to budou mít předem vyhrazené.
  • Oproti výborům budou mít komise nastavená přesná pravidla pro svoji činnost. Nově budou například zveřejňovat pozvánky na svá setkání, o žádné tak nepřijdou i obyvatelé čtvrti, kteří nejsou členy místní komise, ale chtějí i tak přinášet vlastní podněty.

Nastavení cookies