19.06.2019
Jan Král

Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 27. června 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ
Podklady k projednání

 

P O Z V Á N K A
na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 27. června 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice


Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuse občanů
 3. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
 4. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce
 5. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Karlinky
 6. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Horní Suchá u Liberce
 7. Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Horní Hanychov – ul. Na Rozhraní
 8. Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce – ul. Novinská
 9. Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce – ul. Novinská 2
 10. Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Horní Suchá u Liberce
 11. Majetkoprávní operace – nabytí pozemku formou daru – k. ú. Horní Hanychov
 12. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I
 13. Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodej pozemku
 14. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce
 15. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Vesec u Liberce
 16. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce – ul. Pod Sadem míru
 17. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
 18. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – část 2
 19. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – Vavřincův vrch, s. r. o.
 20. Zřízení Osadního výboru Růžodol I
 21. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ, a. s.
 22. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
 23. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s.
 24. Stav pořízení nového územního plánu
 25. Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 101/3
 26. Návrh k pořízení 104. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 104/1 – 104/6
 27. Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
 28. Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
 29. Návrh rozpočtového opatření č. 4D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
 30. Návrh rozpočtového opatření č. 4E) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
 31. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2018
 32. Změna smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice"
 33. Návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací z dílčího "Fondu rozvojové spolupráce" pro rok 2019
 34. Schválení přijetí dotace na projekt "Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec"
 35. Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 3110 – Zborovská ulice
 36. Plánovací smlouva – Vlnařská ulice, Liberec
 37. Schválení zakládacích dokumentů pro spolek "Asociace správců a majitelů veřejného osvětlení"  
 38. Podání žádosti o dotaci na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice"
 39. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
 40. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
 41. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
 42. Schválení nové zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace
 43. Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy v Liberci II
 44. Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21
 45. Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019
 46. Prominutí poplatků z prodlení ve výši 302 072 Kč ve věci 110 Ex 2048/16
 47. Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019
 48. Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019
 49. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Severočeského muzea v Liberci
 50. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA, o. p. s.
 51. Jmenování zástupců statutárního města Liberec do revizní komise "Zachraňme kino Varšava, z. s."
 52. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 5. 2019
 53. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2019
  202. Návrh rozpočtového opatření č. 4A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města
  203. Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020
  204. O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 schválených vedoucím odboru ekonomiky
  205. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby v ulici Vlnařská
  206. Záměr memoranda o zajištění DO obchodní zóny kolem Globusu
  207. Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 2 148 800 Kč
  208. Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2019

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané mají právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.