22.05.2019
Jan Král

Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 30. května 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ
Podklady k projednání

 

P O Z V Á N K A
na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 30. května 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice


Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuse občanů
 3. Návrh strategie personálního rozvoje městské policie
 4. Majetkoprávní operace – prodej pozemků spol. GasNet, s. r. o.
 5. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
 6. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I
 7. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Žitavská
 8. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – SPÚ – k. ú. Radčice u Krásné Studánky
 9. Majetkoprávní operace – výkup pozemků – ul. Technikova
 10. Majetkoprávní operace – směna pozemků – ul. Technikova
 11. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod – dar pozemku – ul. Technikova
 12. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
 13. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
 14. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice
 15. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce
 16. Doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019
 17. Delegace na valnou hromadu spol. SVS, a. s.
 18. Delegace na valnou hromadu spol. Teplárna Liberec, a. s.
 19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zástavě cenných papírů – Teplárna Liberec
 20. Rekonstrukce propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec, v Liberci u ul. 28. října
 21. Personální obsazení koordinátora a zodpovědného politika pro MA21
 22. Návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2019 
 23. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2019
 24. Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 3110 – Zborovská ulice
 25. Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML a SMJ
 26. Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019
 27. Návrh výboru pro vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání DF SML pro rok 2019
 28. Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec
 29. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku
 30. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu G300 - spolek
 31. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci
 32. Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML žadatelům 1. kola 2019 v souladu s vyhlášením dvou programů 6.1 a 6.2
 33. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 4. 2019
 34. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města
  202. Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až duben 2019
  203. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci místního referenda
  204. Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009
  205. Záměr převzetí části silnic Sokolská, Jablonecká a Kunratická
  206. Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2019

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané mají právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.