23.01.2014
neschváleno

Dotazníkové šetření

První kolo dotazníkového šetření probíhalo do 20. května 2013, druhé kolo pak od poloviny června do konce července 2013.

Dotazníky byly distribuovány jako příloha červnového Libereckého a Vratislavického zpravodaje.

Dotazník je dostupný zde, včetně jeho vyhodnocení.