04.06.2018
Jan Král

Fond vzdělávání

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Statut Dotačního fondu SML

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na podání žádosti o dotace - ZDE!

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 3

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

 

Správní rada: 

  Jméno a příjmení
1. Mgr. Antonín Ferdan - předseda
2. Petra Vokasová - místopředsedkyně
3. Mgr. Zuzana Tachovská
4. prof. ing. Josef Šedlbauer, PhD.
5. Mgr. Libuše Vítová
6. PhDr. Adamec Milan
7. Bc. Tomáš Hasil
8. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D
9. PaedDr. Kettner Miroslav
  

Tajemník fondu:

Michaela Menšíková
(Odbor školství a sociálních věcí)