05.12.2017
Leoš Vašina

Ekofond

Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2018

Vstupní informace ke způsobu podávání žádostí a obecně k Ekofondu SML

Vyhlášení Ekofondu 2018

Manuál pro podávání žádostí v systému iPoint

Statut Ekofondu statutárního města Liberec

Pravidla pro poskytnutí dotace z Ekofondu statutárního města Liberec

Vzor žádosti pro fyzickou osobu - příloha č. 1

Vzor žádosti pro právnickou osobu - příloha č. 2

Vzor žádosti pro podnikající fyzickou osobu - příloha č. 3

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 4

Hodnotící formulář - příloha č. 5

Hodnotící formulář souhrnná tabulka projektu - příloha č. 6

Formulář pro vyúčtování projektů pro rok 2018

Žádosti se podávají přes portál iPoint

Technická podpora pro portál iPoint, v případě potíží při vyplňování formuláře, při podávání žádostí (možné až od 15. 2. 2018): odbor informatiky a řízení procesů - tel: 485 243 117. 

Aktuální výzvy k předkládání žádostí sledujte zde.

Správní rada fondu:

  Jméno a příjmení
1 Karel Bradáč, ANO 2011
2 Ing. Vladimír Zaplatílek, ANO 2011
3 Mgr. Ondřej Petrovský, ZpL
4 Ing. Hana Fialová, ZpL
5 Mgr. Vladimír Cvrček, SLK
6 Milan Šír st., ČSSD
7 Iva Can - Löfflerová, ODS
8 Mgr. Miloš Krčmář, TOP 09
9 Kateřina Klikarová, KSČM

 

Tajemník fondu:

Leoš Vašina
(odbor ekologie a veřejného prostoru)